ค่ายspadegaming นักวิชาการและการเล่นเกม

ค่ายspadegaming

จิตวิทยาการพนันและการเล่นเกมคือการใช้การประเมินความผิดปกติทางบุคลิกภาพและลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่มีปัญหาการติดการพนันหรือเกมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยตนเองและการวางแผนการรักษา การพนันและความผิดปกติในการเล่นเกมส่งผลกระทบต่อชีวิตและบุคลิกภาพของทุกคนในช่วงหนึ่งของชีวิต อย่างไรก็ตาม สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่มีปัญหาการติดเกมหรือการพนัน ผลของการเสพติดอาจรุนแรงและยาวนานกว่า ค่ายspadegaming

ปัจจุบันการเล่นเกมและการพนันถือเป็นภาวะสุขภาพจิต ซึ่งต้องมีความมุ่งมั่นและความพร้อมในการบำบัดในระดับเดียวกับการติดยาหรือติดแอลกอฮอล์ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเมื่อการพนันหรือเกมถูกพิจารณาว่าเป็นโรค มันจะเปิดประตูสู่แนวทางการรักษาที่มุ่งเน้นและก้าวร้าวมากขึ้น คล้ายกับที่ใช้รักษาผู้ที่ติดยาเพื่อรักษาอาการทางจิต MNouch ในบางประเทศ การเล่นเกมได้รับการยอมรับอย่างถูกกฎหมาย เป็นโรคและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกา

การทดสอบประเมินบุคลิกภาพ เช่น แบบทดสอบที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะนิสัยที่น่าดึงดูดใจหรือการเสพติดในสมาชิกในครอบครัวสามารถดำเนินการเพื่อตรวจหาการติดการพนันหรือการติดเกมได้ หากสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนแสดงสัญญาณเริ่มต้นของปัญหาการพนันเล็กน้อยถึงปานกลาง สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาประวัติดังกล่าวเมื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลนั้น

ปัญหาการพนันและการเล่นเกมส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างง่ายที่จะแก้ไขหากแก้ไขได้เลย แต่การแก้ไขอาจทำได้ยากขึ้นมากเมื่อพวกเขาก้าวข้ามขอบเขตของปัจเจกชนที่มีอายุเกินยี่สิบต้นๆ ไป นอกจากนี้ ปัญหาการเล่นเกมและการพนันสามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัว ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงญาติของพวกเขาด้วย

สาเหตุของการติดการพนันและการติดคาสิโนยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ การวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับการพนันคาสิโนและการเสพติดที่เกี่ยวข้องกับผลการรักษาตนเองของการพนัน มีเพียงแพทย์เท่านั้นที่สามารถอ้างได้ว่าการพนันเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยทางสังคมส่วนใหญ่ของเรา ตั้งแต่ภาวะซึมเศร้า โรคพิษสุราเรื้อรัง ไปจนถึงการใช้สารเสพติด และแม้แต่ความผิดปกติทางพฤติกรรม เช่น อคติและความอิจฉาริษยา การพนันดูเหมือนจะเป็นจุดสิ้นสุดของปัญหาพฤติกรรมที่กว้างขึ้นและบางครั้งในระดับจุลภาค

การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดการพนันอาจเป็นกระบวนการของการสะกดจิตตนเอง โดยแพทย์ สมาชิกในครอบครัว หรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยควบคุมและรับมือกับการทับซ้อนของการเสพติดการพนัน การสูญเสียชีวิต ค่ายspadegaming และความเครียดจากความสัมพันธ์ที่กำลังถูกทดสอบ แม้ว่าจะไม่มีทางแก้ตัวพฤติกรรมของบุคคลที่มีปัญหาการพนันได้อย่างแน่นอน แต่การได้รับประโยชน์จากความฟุ้งซ่านที่เงียบสงบและโดดเดี่ยวเป็นพลังที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตในเชิงบวก

การเข้าถึงความช่วยเหลือสำหรับการติดการพนันสามารถพบได้ที่กลุ่มต่างๆ เช่น Gamblers Anonymous และ Help Stop Compulsive Addiction Gambling Addiction กลุ่มสนับสนุนเหล่านี้และกลุ่มอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันมีไว้สำหรับผู้ที่ติดการพนันเป็นหลักหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาการพนันซึ่งบีบบังคับ บุคคลที่รู้จัก Brooks ปันส่วนโดยสัญชาตญาณเมื่อพวกเขามีปัญหาการพนัน และเต็มใจที่จะให้ความรู้แก่ตนเองเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับ Gambling Anonymous

admin Avatar